Količina:

0


Znesek:

0,00

!Alerta roja!: teorije in prakse onkraj neoliberalizma

Čkz / strokovna literatura

!Alerta roja!: teorije in prakse onkraj neoliberalizma
  • Redna cena:

    5,00 €

  • Popust:

    0,25 € (5%)

  • Spletna cena:

    4,75 €

Zaloga: ni na zalogi

Dodaj v košarico

Opis izdelka

!Alerta roja! ali »najvišja stopnja pripravljenosti« je neke vrste alarm, vsesplošen urgenten znak ali poziv, ki ga razširijo staroselci v Chiapasu, kadar želijo svoje skupnosti, mehiško družbo in svet obvestiti, da morajo premisliti pot, po kateri hodijo, ali pa da je njihovo pot zasul plaz represije ali genocidov. Alerta roja je krik upornikov proti neoliberalizmu in onkraj njega. Avtorica Marta Gregorčič nas v svojem delu opozarja, zakaj tudi v Sloveniji in Evropi potrebujemo alerto rojo – najvišjo pripravljenost za upor do sedanjosti, za upor kot ustvarjanje, za radostno uporništvo!

Avtorica si v knjigi zada težavno delo in mnogokrat skorajda nemogoče premisleke. Zastavlja si vprašanja, katera si je večina že zdavnaj prenehala zastavljati. Njeno delo niza odgovore in obstoječe prakse, ki ponujajo možnosti za drugačno družbo ter s tem razgrinja paleto možnosti o katerih nas nikdar ne informirajo v množičnih glasilih ali v kateri od izobraževalnih institucij. Da je avtorica lahko spregovorila o uporih, je morala predpostaviti, da smo sposobni samoorganiziranja, kajti delovanje je inherentno družbeno, je del družbenega toka delovanja, je inherentno množinsko, kolektivno, zborovsko, skupnostno. Ker pa za vsako naše delovanje obstaja vrsta pogojev delovanja drugih, se je osredotočala predvsem na družbeni tok uporov – imanentno družbenih, političnih delovanj ljudi, ki se združujejo, sodelujejo, upajo in ustvarjajo. Ta delovanja izhajajo iz zanikanja kapitalizma in prehajanja. Samo z gibanjem – z osredotočanjem na delovanje in njegovo antagonistično obstajanje – so emancipatorični upori mogoči.

V sedmih poglavjih (Namesto uvoda; Barikade in meje – teorije in ontologije; Hibernacija lahkovernosti; Silovitosti; Encuentro ali srečevaje dialoga; Izhodišča popotovanj; Namesto povzetka) nas avtorica na 192 straneh postopoma sooči s temeljnimi težavami teoretskih tokov, ki so mislili onkraj obstoječega ter nam ponudi teoretske in praktične invencije, ki vznikajo v Latinski Ameriki (med skupinami staroselcev, brezposelnih delavcev in kmetov brez zemlje) ter med posamezniki in kolektivi (Holloway, Colectivo situaciones in MTD Solano, Chodorkoff, Freire, Illich, Bourdieu, Said, Horkheimer in Adrono, Marcuse, Deleuze in Guattarie, Hardt in Negri, Frank idr.) Poglavje »Hibernacije lahkovernosti« prikaže upore na različnih kontinentih ter premisleke upornih metodologij, ki jih tako ali drugače »zamrznjuje« neoliberalna epoha. V tem delu nas avtorica opozarja, kako lahko katerikoli –izem ali postalo, zamrzne upore ter jih sprevrže v sistemu/om ali kapitalu/om všečne producente in producentke.

V »Silovitostih« avtorica povzema vse najmočnejše upore, ki živijo in jih neoliberalizem še ni uspel hibernirati. Prav v teh uporih in delovanjih išče in najde metode, ki jih izpostavi v poglavju »Encuentro ali srečevanje dialoga«, v katerem nazorno prikaže tiste »nove« in drugačne načine boja, ki danes še lahko mislijo družbo onkraj neoliberalizma. Med te prišteva »postajanje v gibanju s skupnostjo« (ritem in smer upiranja narekuje dinamika življenja in dela v skupnosti, ne ideološki cilji, načrti in reakcijskost), »preprosta struktura organiziranja«, »neposredno oziroma samodoločanje skupnosti in razvoja«, »politična avtonomnost« (kjer so skupnosti v uporu nenehno politične, da vseskozi postajajo in da niso vezane na zunanjo konstitucijo, pač pa na dnevno konstituiranje njihove politike, to je življenja); gibanja alternativo – novo, drugačno družbo uresničujejo z neposrednim delovanjem na vseh družbenih ravneh – okoljski, razvojni, izobraževalni, socialni, ekonomski, medijski, politični idr. – z ustvarjanjem »oblik samoorganiziranja«; »nenehno postajajoča in reflektirana intuitivnost«, »praksa naključnih srečevanj ali encuentrov«, metoda »aktivističnega teoretika« (militante investigador); »dialoškost«; »(avto)refleksija«; »naracije«, »spontanost in naključja«, »karneval«... Avtorica opozarja na značilnosti sodobnih staroselskih in urbanih gibanj iz katerih vleče aplikacije za sodobne boje. Izhodišča ne morejo biti zastavljena brez radikalnega izobraževanja, ki zavrača sodobno izobraževalne sisteme, metode in tehnike. Avtorica izobraževanje prepozna kot integralni del sodobnih bojev, zato osnovna principa zapatističnega izobraževanja: educar produciendo (proizvajajoče učenje) in educar aprendiendo (učeče učenje) s pomočjo zapatistov, Colectivo situaciones, Freireja, Illicha in Chodorkoffa izpelje v izobraževanje za življenje – to je boj.

V »Izhodiščih popotovanj« nas avtorica popelje po trenutno najbolj močnih poteh uporov medtem ko premišlja in reflektira te poti. »Namesto povzetka« pa zaključi pripovedovanje magične zgodbe, s katero nas je popeljala v knjigo – o knjižici, ki je želela postati knjiga: »... Ko je odhajala med hrošče in pingvine, je skočila še v tiskarno, kjer je oddala zapise, naslovljene na velike in male ljudi, ki hodijo, kakor pač znajo, skupaj z njo in vrsto tistih knjig in ljudi, ki niso nastali zaradi platnic ali naravnega prirastka, pač pa, da bi se udeleževali v svetu, ki lahko vsem ponuja neponovljivo izkušnjo. 'Alerta roja' je zato uporabna na nešteto načinov. Za vse tiste, ki so pozabili na upiranje, ki so se prenehali upirati in ki se predajajo melanholiji. Za tiste, ki se upirajo iz situacije v situacijo in prenarejajo svet. 'Alerta roja' za družbeno samoorgniziranje in iztrebljanje odvisnosti. 'Alerta roja' za rojenje in rjovenje, za ogenj in pahljačo, za sedež, mapo, podstavek, pripomoček. Naj učinkuje v teorijah in praksah, da se bo lahko približala izzivom, ki jih izraža.«

»... Marta Gregorčič je v navezavi na najpomembnejše novejše kritične teorije z veliko močjo postavila temeljna vprašanja teoretskega dela in njegove vloge v sodobnih zgodovinskih procesih. Na vprašanja je odgovorila z učinkovito analizo sodobnega kapitalizma, njegovih zgodovinskih razsežnosti in možnosti, ki jih odpira. Posebna in redka odlika njenega dela je, da se ne posveča izključno analizi tega, 'kar je', temveč z isto zavzetostjo proučuje tudi horizonte tistega, kar bi lahko bilo, tega, kar že nastaja. Po širini razmišljanja, po zavzetosti in energiji je njeno delo vseskoz izjemno. Z avtoričinim prispevkom se humanistiki in družboslovju odpirajo nova obzorja – ne le novi konceptualni horizonti, temveč tudi nove možnosti teorije vrednega preživetja v prihodnosti ...«

Dr. Rastko Močnik

Mehka vezava, 17 x 24 cm, 192 strani.