Količina:

0


Znesek:

0,00

Kako vodim skupino in tim

30 minut za vodenje

Kako vodim skupino in tim
  • Redna cena:

    12,99 €

  • Popust:

    0,65 € (5%)

  • Spletna cena:

    12,34 €

Zaloga: na zalogi

Dodaj v košarico

Opis izdelka

Pridobite veščine vodenja timov in skupin. S pomočjo timskega in skupinskega pristopa k izvajanju del in nalog ter pridobivanju novih znanj je na podlagi učinkov sinergije in kohezije mogoče dosegati višjo stopnjo uspešnosti in učinkovitosti kot zgolj z združevanjem rezultatov individualnega dela. Pravilno vodenje timov in skupin je zato veščina, ki jo mora pridobiti in obvladovati vsak sodoben vodja.

Spoznajte načela delovanja timov in skupin. Uspešnost timov in skupin temelji na vodenju s cilji, doseganju odličnosti pri delu, stalnem izboljševanju, nehierarhični komunikaciji, demokratičnem vodenju, doseganju konsenza pri odločanju, inoviranju, razvoju kompetenc ter hitremu prilagajanju spremembam.

Mehka vezava, 12,5 x 17,5 cm, 46 strani.

VEČ O KNJIGI:

Celostna in učinkovita timska oziroma skupinska organiziranost je postala razvojna vizija in perspektiva tako velikih in srednje velikih kot tudi majhnih in mikro podjetij ter organizacij. Z uvajanjem timske in skupinske organiziranosti se vselej spreminja celotna organizacija, ki s pomočjo upravljanja tovrstnega načina delovanja razvija sodobne in nujno potrebne pristope permanentne rasti in razvoja, inoviranja in stalnega izboljševanja, aktivnega participiranja vseh zaposlenih, tehnološkega napredka, permanentnega učenja in aktivne uporabe znanj, poslovnega promoviranja ter v splošnem zlasti pristope poslovne odličnosti. Zagotavljanje uspešnega in učinkovitega sodelovanja med člani tima in skupine ter izkazovanje rezultatov z ustvarjeno novo oziroma dodano vrednostjo, pa zahteva pravilno in učinkovito vodenje tako skupine in tima kot celote kot tudi njegovih posameznih članov.

Žepni priročnik za učinkovito in pravilno vodenje timov in skupin obravnava temeljna načela oblikovanja, vodenja in celostnega razvoja timov in skupin. Uvodoma se bomo seznanili z značilnostmi timske in skupinske organiziranosti ter z najpomembnejšimi prednostmi in načeli skupinskega in timskega načina dela. Osvojili bomo ključna pravila pri oblikovanju uspešnih in zmagovalnih timov in skupin ter doseganja njihove učinkovitosti. V priročniku je poseben poudarek namenjen zlasti vlogi vodje v skupini in timu. Posvetili pa se bomo tudi skupinski in timski participaciji ter mreženju, temeljnim nalogam in ciljem timov in skupin, motiviranju in nagrajevanju članov tima in skupine, spodbujanju inovativnosti in učenja v skupini in timu ter načinu skupinskega in timskega komuniciranja. Nenazadnje so v priročniku osvetljeni še temel- jni izzivi skupinskega in timskega dela, smernice pri spreminjanju in prilagajanju timov in skupin ter spremljanje dosežkov skupine in tima.

Priročnik odlikujejo, tako kot celotno zbirko knjižic »30 minut za vodenje«, priročnost za takojšnjo uporabo v poslovni praksi, enostavnost in razumljivost. Gre namreč za odziv na potrebe vodij po vedno širših znanjih in veščinah, za pridobivanje katerih pa imamo na voljo vedno manj časa. Obenem pa gre tudi za odziv na dejstvo, da projekti uvajanja novih orodij s strani zunanjih izvajalcev največkrat preveč obremenijo organizacijo, tako časovno kot finančno. Zato se organizacije vedno pogosteje odločajo za samostojno izvedbo tovrstnih projektov, za kar pa seveda potrebujemo znanja in nasvete.

Knjiga je namenjena zlasti direktorjem, menedžerjem, podjetnikom in vodjem na vseh nivojih in področjih vodenja v podjetjih in drugih organizacijah.

Kazalo vsebine
 
1. poglavje: Opredelitev skupine in tima 
2. poglavje: Timska in skupinska organiziranost podjetja 
3. poglavje: Prednosti skupinskega in timskega dela 
4. poglavje: Načela skupinskega in timskega dela 
5. poglavje: Oblikovanje skupine in tima 
6. poglavje: Vloga vodje v skupini in timu 
7. poglavje: Doseganje učinkovitosti skupine in tima 
8. poglavje: Vodenje posameznih članov skupine in tima 
9. poglavje: Naloge in cilji skupine in tima 
10. poglavje: Skupinska in timska participacija 
11. poglavje: Skupinsko in timsko mreženje 
12. poglavje: Učenje v skupini in timu 
13. poglavje: Inovativnost v skupini in timu 
14. poglavje: Komuniciranje v skupini in timu 
15. poglavje: Motiviranje v skupini in timu 
16. poglavje: Nagrajevanje v skupini in timu 
17. poglavje: Spremljanje dosežkov skupine in tima 
18. poglavje: Prilagajanje in spreminjanje skupine in tima 
19. poglavje: Temeljni izzivi skupinskega in timskega dela 
20. poglavje: Proces razvoja skupin in timov